Trong thời gian công tác, một trong những đồng nghiệp để lại ấn tượng với tôi nhất về tấm lòng yêu nghề, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, một tấm gương tiêu biểu trong trường tôi với sự nỗ ...