Sáng ngày 17/10/2020, tại văn phòng tầng 3 trường Tiểu học Đan Phượng đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.